Cennik usług naszego biura

Usługi księgowe

MINI Firma

199 zł

brutto / miesiąc
Do 10 dokumentów księgowych
Bez obsługi
pracowników
Pakiet MINI Pracownicy od 49 zł brutto

MIDI Firma

249 zł

brutto / miesiąc
Do 20 dokumentów księgowych
Bez obsługi
pracowników
Pakiet MINI Pracownicy od 49 zł brutto

MAXI Firma

od 299 zł

brutto / miesiąc
Od 20 dokumentów księgowych
Indywidualna wycena usług księgowych
Pakiet MINI Pracownicy od 49 zł brutto

W skład każdego pakietu wchodzi zestaw usług podstawowych:

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów (Ryczałt) lub
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (Zasady ogólne)
 • Prowadzenie Ewidencji Zakupów i Sprzedaży VAT
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych lub Wykazu Środków Trwałych
 • Prowadzenie Ewidencji Wyposażenia
 • Wyliczanie zobowiązań podatkowych (Ryczałt, PIT-5 / PIT-5L, VAT)
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych do Urzędu Skarbowego (Przelew / Wpłata gotówkowa / Wpłata w kasie US)
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych do ZUS (Przelew / Wpłata gotówkowa)
 • Aktualne porady księgowe i podatkowe
 • Bieżąca optymalizacja zobowiązań podatkowych
 • Monitorowanie limitu – Kasa Fiskalna
 • Monitorowanie limitu – Podatek VAT
 • Monitorowanie limitu – Ryczałt / Księga Przychodów i Rozchodów

Konsultacje i porady telefoniczne dotyczące usług księgowych w cenie 1 zł brutto / miesiąc (w godzinach pracy biura)

Usługi kadrowo - płacowe

MINI Pracownicy

49 zł

brutto / miesiąc
Od 1 do 2
pracowników
Umowa o pracę / zlecenie / o dzieło

MIDI Pracownicy

99 zł

brutto / miesiąc
Od 3 do 4
pracowników
Umowa o pracę / zlecenie / o dzieło

MAXI Pracownicy

od 99 zł

brutto / miesiąc
Powyżej 4
pracowników
Indywidualna wycena usług kadrowo -płacowych

W skład każdego pakietu wchodzi zestaw usług podstawowych:

 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło
 • Wyliczanie zobowiązań podatkowych (PIT-4 / PIT-4R)
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych do Urzędu Skarbowego (Przelew / Wpłata gotówkowa / Wpłata w kasie US)
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych do ZUS (Przelew / Wpłata gotówkowa)
 • Aktualne porady kadrowe i płacowe
 • Bieżąca optymalizacja zobowiązań podatkowych

Konsultacje i porady telefoniczne dotyczące usług kadrowo-placowych w cenie 1 zł brutto / miesiąc (w godzinach pracy biura)

Usługi nieuwzględnione w pakietach:

 • przygotowanie umowy o pracę / umowy zlecenie / umowy o dzieło - 20,00 zł brutto
 • przygotowanie informacji dodatkowej do umowy o pracę - 5,00 zł brutto
 • zgłoszenie pracownika / zleceniobiorcy do ZUS - 10,00 zł brutto
 • zgłoszenie członka rodziny do ZUS - 5,00 zł brutto
 • przygotowanie PIT-2 - 5,00 zł brutto
 • przygotowanie rozwiązania umowy o pracę - 10,00 zł brutto
 • wyrejestrowanie pracownika / zleceniobiorcy z ZUS - 5,00 zł brutto
 • wyrejestrowanie członka rodziny z ZUS - 5,00 zł brutto
 • przygotowanie świadectwa pracy - 15,00 zł brutto
 • przygotowanie PIT-11 - 10,00 zł brutto
 • przygotowanie aktualizacji CEIDG - 10,00 zł brutto
 • przygotowanie zgłoszenia / aktualizacji VAT-R - 10,00 zł brutto
 • korekta zapisów księgowych i deklaracji z winy klienta (np. dostarczenie dokumentów po terminie) - 50,00 zł brutto
 • przygotowanie sprawozdania do GUS - 30,00 zł brutto
 • przygotowanie zeznania rocznego PIT-28 - 30,00 zł brutto
 • przygotowanie zeznania rocznego PIT-36 - cena uzależniona od ilości załączników
We wszystkich przypadkach istnieje możliwość negocjacji cen!

Napisz do nas