Usługi podatkowe

W ramach działalności naszego biura świadczymy usługi dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Są to w szczególności:

Usługi podatkowe - Biuro rachunkowe Szaflarski
  • Rozliczenie roczne PIT-36 dla osób, które uzyskały przychody ze źródeł położonych za granicą.
  • Rozliczenie roczne PIT-36 dla osób, które uzyskały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze opodatkowane na zasadach ogólnych.
  • Rozliczenie roczne PIT-37 dla osób, które pracowały na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło oraz osób, które otrzymywały emeryturę lub rentę.
  • Rozliczenie roczne PIT-38 dla osób, które uzyskały przychód m.in. z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
  • Rozliczenie roczne PIT-39 dla osób, które uzyskały przychód m.in. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
  • Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego dla osób, które pracowały, w takich państwach jak Anglia, Holandia, Belgia, Niemcy, Irlandia czy Austria.
  • Świadczenia rodzinne, zasiłki i dodatki do wynagrodzenia dla osób, które pracowały, w takich państwach jak Anglia, Holandia, Belgia, Niemcy, Irlandia czy Austria.
  • Wnioski VZM-1 o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z uwzględnieniem aktualnego wykazu materiałów budowlanych podlegających odliczeniu.

Rozliczenia i wnioski przygotowywane są z uwzględnieniem wszystkich możliwych ulg i odliczeń oraz w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe.

Zapraszam do współpracy
mgr Ryszard Szaflarski
właściciel

Napisz do nas